Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
adwokat, tłumacz języka polskiego

Adres:
Heršpická 5, P.O. Box 53
CZ-639 53 Brno, Republika Czeska

Informacje kontaktowe:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Telefon komórkowy: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

CENNIK USŁUG ADWOKACKICH

Cennik usług adwokackich świadczonych dla klientów opiera się na ustawie nr 85/1996 Dz.U., o adwokaturze, w brzmieniu późniejszych przepisów i rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U., o wynagrodzeniach adwokatów i rekompensatach dla adwokatów za świadczenie usług prawnych (taryfa adwokacka), w brzmieniu późniejszych przepisów. W zależności od charakteru świadczonej usługi prawnej wynagrodzenie jest uzgadniane w porozumieniu z klientem na następujące sposoby:

 

WYNAGRODZENIE ZA CZAS

Ogólne wynagrodzenie stanowi iloczyn uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin spędzonych przez adwokata przy wykonywaniu usługi prawnej. Stawka godzinowa waha się w przedziale od 1.500,00 CZK do 2.500,00 CZK/godz. Powyżej 2.500,00 CZK/godz. wynagrodzenie godzinowe bywa uzgadniane w przypadkach szczególnie trudnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy usługa prawna jest świadczona w języku obcym, z wymogiem niezwłocznego załatwienia sprawy lub w szczególnie złożonych kwestiach prawnych.

WYNAGRODZENIE ZA CZYNNOŚĆ

Wynagrodzenie za usługi adwokata jest określone iloczynem stałej stawki za jedną czynność świadczonej usługi i liczby czynności usługi prawnej, które adwokat w konkretnej sprawie wykona dla klienta.

WYNAGRODZENIE STAŁE

Wynagrodzenie stanowi stałą kwotę za załatwienie całej sprawy bez względu na czasochłonność i złożoność świadczonej usługi prawnej.

WYNAGRODZENIE ZRYCZAŁTOWANE

Wynagrodzenie stanowi stałą zryczałtowaną kwotę za powtarzające się okresy czasu, z reguły miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie zryczałtowane jest korzystne dla klientów, którzy mają regularną potrzebę usług prawnych w określonym stabilnym zakresie. Za wynagrodzenie zryczałtowane świadczy się dla klienta usługi prawne bez względu na ich zakres w danym okresie. Wynagrodzenie zryczałtowane daje klientowi korzyść przewidywalności i stabilnej wysokości kosztów usług prawnych także w sytuacjach, w których w innym wypadku klient ze względu na większą potrzebę usług prawnych w danym okresie byłby narażony na konieczność poniesienia jednorazowo znacząco wyższych kosztów usług prawnych.

WYNAGORDZENIE UDZIAŁOWE

Wynagrodzenie jest określone w zależności od wyniku sporu (tj. procentem od uznanego w sprawie roszczenia).

WYNAGORDZENIE POZA UMOWĄ

Jeśli wynagrodzenie nie jest uzgodnione między klientem i adwokatem, wysokość wynagordzenia podlega postanowieniom rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U., o wynagrodzeniach adwokatów i rekompensatach dla adwokatów za świadczenie usług prawnych (taryfa adwokacka), w brzmieniu późniejszych przepisów.
 

CENNIK ZA TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE

Cennik za tłumaczenia pisemne i ustne wykonywane dla klientów opiera się na ustawie nr 36/1967 Dz.U., o biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów i rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości nr 37/1967 Dz.U., do wykonania ustawy o biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów. W przypadkach, gdy jest z klientem uzgadniane wynagrodzenie za tłumaczenie pisemne lub ustne, cena jednej znormalizowanej strony tłumaczenia na piśmie, ewent. jednej godziny tłumaczenia ustnego w zależności od charakteru świadczonej usługi, bywa z reguły uzgadniana w wysokości nieprzekraczającej ceny ustalonej rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości nr 37/1967 Dz.U., do wykonania ustawy o biegłych i tłumaczach, w brzmieniu późniejszych przepisów, czyli w wysokości maksymalnie 350,00 CZK za jedną znormalizowaną stronę tłumaczenia pisemnego lub jedną godzinę tłumaczenia ustnego.

Wszystkie ceny są podane bez podatku od wartości dodanej.